یسم الله الرحمن الرحیم

تجلي حضرت مريم عليها السلام و ذکر علائم ظهور

شايد يکي از جالب توجه ‏ترين تجلياتي که در میان مسیحیان صورت گرفته است تجلي حضرت مريم ، عليهاالسلام، در ناحيه «مجوگوريه‏» بر پدر روحاني عاليجناب «گبي‏» باشد. در اين تجلي حضرت مريم ، عليهاالسلام، پس از ذکر مطالبي خطاب به پدر روحاني به ارائه ی نشانه‏ها و علائم چندي درباره ظهور حضرت عيسي ، عليه‏السلام، مي‏پردازد که در انجيل نيز آمده است اما نسبت ‏به آنها بي‏توجهي شده است.

در اين مقاله برآنيم تا پس از توضيح مختصري در مورد ناحيه «مجوگوريه‏» و زمان رويداد اين تجلي به اصل مطلب بپردازيم.

«مجوگوريه‏» نام روستايي در ناحيه بوسني‏هرزگوين - يوگسلاوي سابق - است. اين روستا در سي مايلي جنوب «موستار» واقع شده است. در اين ناحيه چندين بار تجلياتي صورت گرفته است که تنها يکي از آنها خطاب به پدر«گبي‏» بوده است و در موارد ديگر مثلا در تاريخ بيست و چهارم ژوئن 1981 دو دختر به نامهاي «ايوانکار» (2) و «ماريانا» (3) تجلي حضرت مريم ، عليهاالسلام، را بر بالاي تپه‏اي مشاهده نمودند و حضرت مريم خطاب به آن دو دختر فرمود: «من آمده‏ام تا به شما بگويم که خدايي در جهان وجود دارد، او آکنده از حس زندگي صلح و آرامش است و شما بايد به او روي آوريد.»

اما حضرت مریم خطاب به «گبي‏» مي‏فرمايند: در کمال آرامش روحي شما را به فراگيري تعليمات خود مي‏خوانم. در اين روز آخر سال ميلادي گردهم آييد، نماز به پاي داريد و به سخنان مادر آسمانيتان گوش فرا دهيد که در واقع پيام آور اين واپسين ‏لحظات است. اوقات خود را در جنجال و هياهو به پايان مبريد، آرام باشيد و به تفکر بپردازيد ؛ من بارها به شما يادآور شده‏ام که آخرالزمان نزديک و بازگشت عيسي مسيح ، عليه‏السلام، نيز قريب‏الوقوع است، اکنون مي‏خواهم شما را در درک و فهم علايمي که در کتب مقدس در مورد بازگشت و رجعت ‏شکوهمند عيسي وجود دارد ياري رسانم. اين علايم بوضوح در انجيل بويژه در نامه‏هاي «پطرس مقدس‏» و «پولس مقدس‏» که در اين ازمنه به صورت حقايق جلوه‏ گر شده ذکر گرديده است ... (4)

حضرت مريم ،عليهاالسلام، در ادامه به کشيش «استفانو» درباره علايم آخرالزمان مي‏فرمايند : اولين علامت ظهور ، گسترش گناهان و عقايد نادرست است که موجب از بين رفتن ايمان و بروز الحاد مي‏گردد. اين عقايد نادرست از طريق آموزگاران مذهبي دروغين و عالماني که اعتقاد درستي به کتب آسماني ندارند روي مي‏دهد. بدعتهاي مخرب بر اساس همين عقايد نادرست و بهانه‏هاي بشري پايه‏گذاري مي‏شود. بنابراين در چنين زماني ايمان رخت ‏بربسته و الحادي بزرگ همه جا را فرا گرفته است.

«نگذاريد هيچ کس به هيچ عنواني شما را فريب دهد زيرا بسياري افراد در پي فريب عده ديگري هستند (پيامبران دروغين)» (انجيل متي; 24، 5-4)

«آن روز نخواهد آمد مگر اينکه اول شورش عظيمي عليه خدا روي دهد.» (تسالونيکيان دوم ;3-2).

«اما قوم اسرائيل علاوه بر پيامبران راستين ، پيامبران دروغين هم داشتند و شما هم در ميان خود معلمان دروغين خواهيد داشت. آنها مخفيانه تعاليم غلط و زيانبخش به ميان شما خواهند آورد و همان مولايي را که آنها را آزاد نمود، انکار خواهند نمود و بلاي ناگهاني بر سر خود خواهند آورد. عده زيادي آنها و راههاي هرزه ی آنها را دنبال خواهند کرد و به خاطر ايشان راه حقيقت مورد اهانت قرار خواهد گرفت.»

«از روي طمع و با داستانهاي جعلي خود ، شما را استثمار خواهند کرد اما، کيفري که از مدتها پيش براي آنان مقرر شده بود در انتظار آنها و هلاکت در کمين آنان است.» (5) (پطرس دوم; فصل دوم،3-1)

دومين علامت ظهور وقوع جنگها و نزاع هاي برادرکشانه است که منجر به حاکميت‏ خشونت ، کينه و عداوت مي‏گردد و دستگيري از محرومين و صدقه ‏دادن رو به کاهش مي‏ گذارد و اين در حالي است که حوادث و بلاياي طبيعي نظير قحطي، بيماريهاي واگيردار و اپيدمي ، سيل و زلزله هر چه بيشتر به ‏وقوع مي‏پيوندد.

«زماني مي‏آيد که شما صداي جنگها را از نزديک و اخبار مربوط به جنگ در جاهاي دور را خواهيد شنيد. هراسان نشويد، چنين وقايعي بايد رخ دهد اما پايان کار هنوز نرسيده است زيرا ملتي با ملت ديگر و دولتي با دولت ديگر جنگ خواهد کرد و قحطي‏ها و زمين ‏لرزه‏ها در همه جا پديد خواهد آمد. اينها همه مثل آغاز درد زايمان است و شرارت بقدري زياد مي‏شود که محبت آدميان نسبت ‏به يکديگر سرد خواهد شد اما هر کس تا آخر پايدار ماند نجات خواهد يافت.» (6) (انجيل متي ; 24، 8-6 و13-12)

سومين علامت ظهور توهين وحشتناک به مقدسات است که توسط شخصي که خود را «دجال‏» (7) معرفي مي‏کند انجام مي‏شود و وي دشمن مسيح، عليه‏السلام، است او وارد خانه مقدس خدا شده و بر تخت الهي تکيه زده و خود را خدا قلمداد مي‏کند.»

«او با هر آنچه خدا خوانده مي‏شود و هر آنچه معبود آدميان است مخالفت مي‏کند و خود را مافوق همه آنها قرار خواهد داد به حدي که در معبد خدا مي‏نشيند و ادعاي خدايي مي‏کند. ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعاليتهاي شيطان خواهد بود و با انواع آيات و نشانه‏ها و معجزات فريبنده و هر نوع شرارتي که براي محکومان به هلاکت فريبنده است همراه خواهد بود.» (تسالونيکيان دوم ; 4-2،9)

«پس روزي آن توهين وحشتناک به مقدسات را که دانيال نبي از آن سخن گفت در مکان مقدس ايستاده ببيند.» (در اينجا خواننده خوب توجه کند) (انجيل متي فصل 24، 15) (8)
«فرزندان عزيزم براي آنکه بدانيد آخر اين امور چه خواهد بود آن چيزي را که توسط دانيال نبي پيش‏بيني شده است ‏بخوانيد :

«اي دانيال برو زيرا اين کلام تا آخرالزمان مخفي و مختوم شده است ، بسياري طاهر و سفيد و مصفي خواهند گرديد و شريران شرارت خواهند ورزيد و هيچ‏کدام از شريران نخواهند فهميد ليکن حکيمان خواهند فهميد (و از هنگام موقوف شدن قرباني دائمي و نصب نمودن رجاست ويرا من هزارودويست و نود روز خواهد بود خوشا به حال آنکه انتظار کشد و اين انتظار به هزارو سيص دو سي و پنج روز برسد.» (دانيال نبي فصل 12، 12-9)) (9)

از ديگر نشانه‏هاي ظهور پديده‏هاي خارق‏العاده‏اي است که در آسمانها رخ مي‏دهد.

«خورشيد تاريک خواهد شد و ماه ديگر نور نخواهد داد، ستارگان از آسمان فرو خواهند ريخت و قدرتهاي آسماني متزلزل خواهند شد.» (انجيل متي ; فصل 24;29)

«فرزندان و عزيزان من به من توسل جوييد من به شما علايم ظهور را تعليم مي‏دهم که عيسي مسيح، عليه‏السلام، آنها را براي شما در کتاب مقدس خاطرنشان کرده است تا خود را براي آخرالزمان آماده کنيد زيرا که اين علايم در دوران زندگي شما روي مي‏دهد. سالي که به پايان آمد و سالي که شروع خواهد شد (10) قسمتي از آزمايش سختي است که در خلال آن الحاد گسترش مي‏يابد، جنگ ها چند برابر مي‏شود، حوادث طبيعي در نقاطي از جهان روي می دهد و بر ميزان شکنجه‏ها و اذيت و آزار افزوده مي‏شود ؛ انجيل اعلام مي‏دارد که حوادث خارق‏العاده‏اي در آسمان اتفاق مي‏افتد و ظهور دجال نيز نزديک است.

من شما را به محکم داشتن ايمانتان سفارش مي‏کنم، ايمان خود را حفظ کنيد و در دستگيري از مردم و صدقه ‏دادن با شوق و اشتياق اقدام کنيد. هدايت‏خود را به من سپاريد و با هم باشيد، علايم و نشانه‏هاي عصر خود را با من يادآور شويد و در سايه ی آرامش قلب ها و قوت قلب به سر بريد. من هميشه با شما هستم ، به شما مي ‏گويم اين علايم که براي شما بيان گرديد نشان مي‏دهد که آخرالزمان نزديک است .

«از درخت انجير درسي بياموزيد ؛ هر وقت‏شاخه‏هاي آن جوانه مي‏زند و برگ مي‏آورد شما مي‏دانيد که تابستان نزديک است و به همان طريق وقتي تمام اين چيزها را مي‏بينيد بدانيد که آخر کارها نزديک بلکه بسيار نزديک است . (انجيل متي ; فصل 24،33- 32) (11)

نوشته ی : سيداحمد رضا يکاني‏ فرد
__________________________________________________ ___________

1. Medjugorje
2. Ivanka
3. Mariana
4. ترجمه از متن اصلي خبرنامه مجوگوريه، آمريکا ، نوامبر1993.
5. همان‏جا
6. همان‏جا
7. در دين مسيحيت دجال را تحت عنوان « ضد مسيح » يا دشمن مسيح يا (Antichrist) مي‏شناسد.
8. (در اينجا خواننده خوب توجه کند) تاکيدي که براي شروع آيه‏16 داده مي‏شود که چون در آخر آيه 15 بوده است‏براي حفظ امانت عينا ذکر شده است . بنابراين براي اطلاع بيشتر به آدرس داده شده در انجيل مراجعه شود. (م)
9. ترجمه ازمتن اصلي خبرنامه مجوگوريه، آمريکا ، نوامبر1993، ص 2 .
10. منظور سال های 1393-1392 است که این تجلی مقارن با آن سال ها روی داده است.(م)
11. ترجمه ‏از متن اصلي خبرنامه مجوگوريه، آمريکا ، نوامبر1993، ص‏3.

منبع : (( ماه نامه ی موعود )) 1376 در نرم افزار (( آخرین ذخیره ))