اگر اجازه بود که برای غیر خدا سجده کند، باید زن برای شوهرش سجده می کرد

هرگز بر سر چیزهای کوچک تا این حد برافروخته نشو

نگران آن نباش که چه کسی تو را دوست ندارد

اگر کسی بیشتر از تو مال دنیا دارد ،حسادت نکن

در کارهای مردم دخالت نکن

در عوض بیا بر آنان که دوستمان دارند بیاندیشیم و از آنچه خدا به ما داده لذت ببریم

و هرروز برای بهبود جسم و روان و عواطف خود تلاش کنیم

زیرا

زندگی کوتاه تر از آن است که بگذاری از کنارت بگذرد زندگی تنها یک لحظه با ماست و آنگاه رفته است.

برای بهتر شدن زندگی

1-وظایف و مسئولیتهای شرعی و عرفی خود را بشناسید و در حد توان برای کمک به همسرتان آماده باشید.

2- در زندگی مشترک از اینکه چیزی را برای خود بخواهیم و همان چیز را از دیگران سلب کنید، بپرهیزید.

3- احترام به یکدیگر را در همه حال حفظ کنید

4- صمیمیت را با شوخی ها نسنجید و رنجش آور و خدشه دار نکنید.

5- صداقت را اصل بدانید و در حد مطلوب صداقت داشته باشید.

6-تفاوتهای فردی، خانوادگی و اجتماعی یکدیگر را بپذیرید.

7- در حفظ حرمت همسر و خانواده او بکوشید.

8- به جای آنکه در صدد تملک کامل همسرتان باشید وی را به خود علاقه مند کنید و محبوبیت خود را افزایش دهید.

9-زن و شوهر شبیه همدیگر نیستند تلاش کنید که شخصیت همسرتان را تکمیل کنید. چون شکل گرفتن بخشی از شخصیت همسرتان مرهون تلاش شماست.

10- هدف از زندگی مشترک را درک کنید و توجه کنید که یک طرفه به خوشبختی نمی رسید.